5 Ocak 2023

Aralıksız 5 yıl bu paketler evinize gelecek: 3 ay teslim almayan vatandaşlar…


Türkiye’de yaşayan vatandaşların aralıksız 5 yıl boyunca evine bu paketler gönderiliyor. Yapılan yazılı açıklama ile gönderilen paketler hakkında bilgilendirmede bulunuldu. Buna göre, kuru gıda yardımı paketlerini almak isteyenlerin bazı şartları sağlaması ve başvuruda bulunması gerekiyor.

2023 Yılında vatandaşlar yapılan yardımlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) kuru gıda yardımlarında bulunuyor. Yardım hakkı kazanan vatandaşlar 5 yıl boyunca aralıksız olarak hizmetten faydalanmaya devam edebiliyor. Ancak bilgi vermeden 3 ay paketi teslim almayanların hizmetine ise son veriliyor.

Kuru gıda yardım paketi 15 kalem gıda ürününden oluşmaktadır.

3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır.

YURT İÇİ KURU GIDA YARDIMI HİZMETİ

Vakfiyelerde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüzce 81 il merkezinde kuru gıda yardımı verilmektedir.

Kuru Gıda Yardımından Yaralanabilecekler:

1. Sosyal güvencesi bulunmayan veya hane geliri net asgari ücret miktarından fazla olmayanlar,

2. 7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun gereğince aylık alanlar.
Başvuru:

Kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanmak isteyen muhtaç kişiler aşağıda yer alan “Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu”nu doldurmak suretiyle Bölge Müdürlüklerine şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabilirler. Yurtiçi kuru yardımı hizmetine başvuruda, çalışabilecek durumda olan 18-65 yaş arasındaki kişilerden Türkiye İş Kurumu iş başvurusu kaydı istenir.

Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmede durumu uygun olanlar kuru gıda hizmetinden yararlandırılır.

Kuru gıda yardımı hizmetine yapılan başvurular sınırlı sayıdaki kontenjanlar nispetinde değerlendirilmekte olup başvuru yapılması hizmetin hemen başlatılacağı anlamına gelmemektedir.
Kuru gıda yardımından yararlananların ölümü, muhtaçlığının ortadan kalkması veya bakım altına alınması, bilgi verilmeksizin 3 ay paketin teslim alınmaması halinde hizmete son verilir. Yurtiçi kuru gıda yardımı hizmetinden yararlanma süresi aralıksız 5 yıl ile sınırlıdır. 5 yılın sonunda hizmetten yararlanılmaya devam edilmek isteniyorsa yeniden başvuru yapılabilir.

Kaynak: www.egehaber.com