Ekonomi

SGK 245 Bin TL’ye 3+1 apartman dairesi satışı yapıyor: 8 Aralık’ta başlıyor!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gayrimenkul satış sayfası üzerinden yeni ilanlar yayınladı. Yayınlanan ilanlara göre, SGK 245 Bin TL’ye 3+1 apartman dairesi satışı gerçekleştirilecek. Söz konusu konutun satışı için birinci ihale 8 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

SGK resmi internet sayfası üzerinden açık arttırma ile gayrimenkul satışı yapılacağını duyurdu. Bu kapsamda yeni ilanlar yayınlandı. Yayınlanan ilanlar arasında Rize’de bir apartman dairesinin 245 Bin TL’den satışa konulduğu görüldü.

GAYRİ MENKULUN AÇIK ARTIRMA İLANI

Borcundan dolayı aşağıda cinsi miktarı ve kıymeti yazılı Gayrı menkul satışa çıkarılmıştır. Birinci artırma 08.12.2021 tarihinde saat 10.00-10.10 de Rize Sosyal Güvenlik il müdürlüğü nün 5. katındaki TOPLANTI SALONU BİRİMİNDE yapılacaktır. Bu artırmada verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerinin %75 ve rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 15.12.2021 günü aynı yer ve aynı saatte 2 artırmaya çıkarılacaktır. İkinci artırmada rayiç bedelin %40 ını bulması lazımdır. Şu kadarki birinci artırımda istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci artırımda 6183 sayılı yasanın 94.maddesi uygulanacaktır. Yani bu sefer ikinci artırım %75 üzerinden açılacaktır. İkinci artırmada da bu miktar elde edilememişse satış bedeli satış masraflarını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Artırmaya iştirak edeceklerden Muhammen bedelin %7,5 nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10.maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar kabul edilir. Satış Peşin para ile yapılacak olup, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, Tapu alım ve satım harcı ve masraflar alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. İhaleye Katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Şartname İlan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir. Satış ilanı ilgililerin (irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) adreslerine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bilinmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/01 G.Menkul takip dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Kaynak: www.egehaber.com

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu