27 Aralık 2022

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi alım yapacak: 10 Ocak’a kadar başvuru yapabilirsiniz!


İzmir Katip Çelebi Üniversitesi alım yapacak. Verilen ilanda alım yapılacak kadrolar açıklandı. Şartları sağlayan adaylar 10 Ocak 2023 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi öğretim üyesi alımı yapacak. İlanda istenilen şartlar açıklandı. Şartları sağlayanlar için son tarih ise 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Diğer Şartlar:

1- Başvuracakların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir
2- Profesör ve Doçent kadrosuna atamalar, daimi statüde yapılacaktır.
3- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
4- Profesör kadrosu adaylarının, doçent unvanını aldıktan sonraki eserlerinden birini “Başlıca Eser” olarak belirtmeleri zorunludur.
5- Başvuracaklar; Özgeçmiş, Öğrenim Belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik), Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen sınava ilişkin sonuç belgesi, Fotoğraf, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan Yayın Listesi, ilgili Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri Bildirim Formu (http://personel.ikc.edu.tr/S/11116/formlar adresinden ulaşılabilir) ile birlikte, Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserler ile başvurularını Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi (ÜBYS) üzerinden Akademik Personel Başvuru Modülü aracılığı ile (http://ubs.ikc.edu.tr/HRM/AkademikBasvuru/PersonelBasvuru/Giris) elektronik olarak yapacaklardır.
6- Başvuru sistemi ile ilgili ayrıntılı bilgi Başvuru Kılavuzunda belirtilmiş olup Üniversitemiz, kılavuzda yazan hususlara başvuranın riayet etmemesi halinde başvuruyu kabul etmeme hakkını saklı tutar.
7- İlan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruya ilişkin bilgiler, Başvuru Kılavuzu ve ilgili mevzuat http://personel.ikcu.edu.tr internet sitemizde bulunmaktadır. Üniversitemiz Senatosu’nca belirlenen, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanan
Üniversitemiz “Akademik Atama ve Yükseltme Kriterleri”ne (http://personel.ikcu.edu.tr/Share/B6172F2BE653E5618FF0D79F3681A850) internet
sitesinden de ulaşılabilinir.
8- 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca, aynı Kanun’un 50. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında istihdam edilerek doktora
veya sanatta yeterlik eğitimlerini Üniversitemiz bünyesinde tamamlayanların Dr. Öğr. Üy. kadrolarına başvuru hakkı bulunmamaktadır.
9- Atanmaya hak kazanan adayların; başvuru sürecinde beyan ettikleri belgelerin asıllarını ilgili birime atanma öncesinde teslim etmeleri gerekmektedir.
* İşaretli kadrolara Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik uyarınca İngilizce Ders verme yeterliliğine sahip olduğunu belgelendirenler başvurabilir.
** Bu kadrolara başvuracak öğretim üyesi adaylarının “Tıp Doktoru” olmaları zorunlu değildir.
Not 1: Üniversitemiz zorunlu hallerde ilanda değişiklik yapma, ilan takviminde değişiklik yapma ve her aşamasında ilanı iptal etme hakkını saklı tutar, değişikliğe ilişkin duyurular kişisel başvuru ekranından ve Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından ilan edilir, ayrıca tebligat yapılmaz.
Not 2: Herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılanlar dahil) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
İlan Başlangıç Tarihi : 27/12/2022
İlan Bitiş Tarihi : 10/01/2023
İrtibat için : 0 232 329 35 35/1368-1360 (Memur: Yunus Adın)

Kaynak: www.egehaber.com