23 Ekim 2021

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binasına ‘Erişilebilirlik’ belgesi


Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binası, “Erişilebilirlik Belgesi” almaya hak kazandı.

Konuyla ilgili olarak Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada; “07 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’unun 7’nci, geçici 2’nci ve geçici 3’üncü maddelerinde kamu kurum ve kuruluşlarına ait mevcut resmi yapılar, mevcut tüm yol, kaldırım, yaya geçidi, açık ve yeşil alanlar, spor alanları ve benzeri sosyal ve kültürel alt yapı alanları ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılmış ve umuma açık hizmet veren her türlü yapılar ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından şehir içinde sunulan ya da denetlenen toplu taşıma hizmetlerinde erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik amir hükümler yer almaktadır. Bu amaçla kamu kullanımına açık alanların, binaların ve toplu taşıma hizmetlerinin engellilere uygun hale getirilmesi tüm kurum ve kuruluşlara yükümlülük olarak verilmiş olup; söz konusu hususlara ilişkin izleme ve denetleme görevi 20 Temmuz 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği gereği, Valiliğimiz bünyesinde kurulmuş olan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonunca yürütülmektedir.

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasının ilk denetimi 14 Aralık 2017 tarihinde yapılmış olup; bu çerçevede yapılan ilave çalışmalarla engelli vatandaşlarımız için bina dışı otopark ve binadaki rampalar ve mevcut engelli tuvaletleri kullanıma uygun hale getirilmiştir. Bina çevresinde ve içerisindeki tüm kapılar ve yönlendirme tabelaları yeniden düzenlenmiştir. Hissedilebilir yüzeyler tamamlanarak hizmet binasına acil durumda çıkışa yönlendirecek kolayca fark edilebilir sesli yönlendirme işaretleri konumlandırılmıştır. Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonuna engelli erişilebilirliğine yönelik tekrar değerlendirme yapılmak üzere talepte bulunmuş, Komisyon tarafından 13 Eylül 2021 tarihinde hizmet binası tekrar denetlenmiş ve bir önceki denetimde belirtilen eksiliklerin giderilmiş olduğu görülmüştür.

Denizli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü hizmet binasında yapılan erişilebilirlik çalışmaları kapsamında, İlimiz Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu tarafından yapılan inceleme sonucunda 17 Eylül 2021 tarihinde komisyon toplantısında alınan karar ile İlimizdeki ilk ‘Erişilebilirlik Belgesini’ almaya hak kazanmıştır” denildi.

Kaynak: www.iha.com.tr